รายละเอียด

Foxbith is an end-to-end digital transformation partner for small businesses and corporate. Foxbith was founded by a group of people with STEAM (Science, Tech, Engineering, Art, Math) backgrounds who see the problem of technology accessibility in some businesses especially, traditional businesses or non-digital native businesses.Our company exists to provide a practical solution to accelerate clients' business growth with appropriate technology solutions. We are still young and full of passion and ambition to help clients achieve their goals as proven by our work, in the past 2 years, with clients in many industries including, Startups, manufacturing, field service, food distribution, social enterprise, and NFT.We are looking for people who have a passion for technology, business, and innovation, and who want to be a part of our team to help businesses use technology to create an impact on people, industry, and the world. If you have the same vision come to join our team!

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of multiple projects
 • Ensure that all projects are delivered on-time, within scope and within budget
 • Assist in the definition of project scope and objectives, involving all relevant internal stakeholders and ensuring technical feasibility
 • Ensure resource availability and allocation
 • Develop a detailed project plan to monitor and track progress
 • Manage changes to the project scope, project schedule, and project costs using appropriate verification techniques
 • Manage the relationship with the client and relevant stakeholders
 • Perform risk management to minimize potential risks
 • Establish and maintain relationships with third parties/vendors
 • Create and maintain comprehensive project documentation
 • Meet with clients to take detailed ordering briefs and clarify specific requirements of each project
 • Track project performance, specifically to analyze the successful completion of short and long-term goals
 • Develop comprehensive project plans to be shared with clients as well as other staff members
 • Use and continually develop leadership skills
 • Attend conferences and training as required to maintain proficiency
 • Perform other related duties as assigned

คุณสมบัติ

 • B.S. in an IT, Engineering, or related field
 • 2-3+ years project management or working experience in related field
 • Ability to work well under pressure, manage competing demands and meet tight deadlines
 • Proven success working with all levels of management
 • Excellent computer skills and knowledge of various computer software programs
 • Strong critical thinking, analytical, organizational and problem recognition, avoidance and resolution skills.
 • Strong written, verbal, and interpersonal communication skills, including highly effective negotiation skills.
 • Ability to effectively present project status and issues to client and management team.
 • Ability to work effectively with various stakeholder including operational team, clients and management.

สวัสดิการ

Urban Office - Office located in Thonglor

มีชีวิตที่ทำงานและชีวิตนอกที่ทำงาน

อาหารกลางวันทุกวันพุธ

มีชีวิตที่ทำงานและชีวิตนอกที่ทำงาน

อาหารกลางวันทุกวันพุธ

มีชีวิตที่ทำงานและชีวิตนอกที่ทำงาน

อาหารกลางวันทุกวันพุธ

มีชีวิตที่ทำงานและชีวิตนอกที่ทำงาน

ขั้นตอนการสมัคร

อาหารกลางวันทุกวันพุธ

มีชีวิตที่ทำงานและชีวิตนอกที่ทำงาน

อาหารกลางวันทุกวันพุธ

มีชีวิตที่ทำงานและชีวิตนอกที่ทำงาน

อาหารกลางวันทุกวันพุธ

มีชีวิตที่ทำงานและชีวิตนอกที่ทำงาน

อาหารกลางวันทุกวันพุธ

มีชีวิตที่ทำงานและชีวิตนอกที่ทำงาน

เกี่ยวกับ ฟอกซ์บิธ

Foxbith is an end-to-end digital transformation partner for small businesses and corporate. Foxbith was founded by a group of people with STEAM (Science, Tech, Engineering, Art, Math) backgrounds who see the problem of technology accessibility in some businesses especially, traditional businesses or non-digital native businesses.Our company exists to provide a practical solution to accelerate clients' business growth with appropriate technology solutions. We are still young and full of passion and ambition to help clients achieve their goals as proven by our work, in the past 2 years, with clients in many industries including, Startups, manufacturing, field service, food distribution, social enterprise, and NFT.We are looking for people who have a passion for technology, business, and innovation, and who want to be a part of our team to help businesses use technology to create an impact on people, industry, and the world. If you have the same vision come to join our team!

อ่านเพิ่มเติม